Stambena Gradnja

PGM Ragusa je već afirmirana kao jedna od vodećih poduzeća u izgradnji poslovnih zgrada istanogradnji.
U tim poslovima koristi svoje poznate visokokvalitetne materijale koje sama proizvodi na svojini proizvodnim pogonima.
Poznatiji objekti gdje je PGM Ragusa sudjelovala kao izvođač: novi medicinski centar Medarevo, Dubrovačka banka, zgrada FINA Dubrovnik, DOC, Beleveder i Vrtovi Sunca, stambeno-poslovne zgrade u Gružu, Lapadu i Staroj Mokošici.