Kamenolomi

Eksploatacija, prerada i uporaba kamena kao osnovnog građevinskog materijala na području Dubrovnika, odnosno Južnog Jadrana, seže još u doba građenja raskošnog Epidaurusa, preko jedinstvene arhitekture palača, ljetnikovaca i fortifikacijskih građevina na cijelom području.

Vrsni meštri sa otoka Korčule, kolijevke našeg klesarskog umijeća, a i iz drugih krajeva, pod mudrim nadzorom dubrovačkih odličnika, izgradili su Grad za Čovjeka i da traje za sva vremena.

Ovakva graditeljska baština i grad jedinstvenih urbanističkih karakteristika i izuzetnih arhitektonskih riješenja, bogat raskošnim kamenim elementima i kamenom plastikom, nas obvezuje da na ovim prostorima njegujemo i unapređujemo uvjete i tradicije eksploatacije, proizvodnje i obrade kamena.

Dubac

Eksploatacija kamena na lokalitetu "Dubac" pocinje još pocetkom prošlog stoljeca. Organizira se proizvodnja kamene mješavine za beton i instalira se betonara. Ukupna proizvodnja se kretala od 30.000-35.000 m3 godišnje. Eksploatacija kamena se obavljala miniranjem.

Investicijska gradnja i stanogradnja na našem podrucju se znatno povećava i koncem šezdesetih počinje izgradnja, za ovo vrijeme, suvremenog pogona za proizvodnju kamenog agregata za beton i asfalt. 

Iz Švicarske se nabavlja kvalitetna Amanova oprema za cijeli tehnološki proces, od drobljenja kamena, mljevenja, separiranja kamene sitneži po frakcijama do utovara i spravljanja betona. 

Kapacitet novog postrojenja je 100 m3/h. U doba intezivne investicijske aktivnosti pogon je proizvodio od 200.000-400.000 m3 godišnje.

 

Visočani

Kamenolom Visočani je sada suvremeno opremljen pogon za proizvodnju kamenog bloka. Proizvodi od 2-3.000 m3 kvalitetnog i poznatog kamena tipa Visočani koga prodaj e na domaćem i inozemnom tržištu.

U tijeku su istražni radovi na drugim lokalitetima arbitektonsko-građevinskog kamena u Dubrovačkom Primorju, kao i priprema za eksplataciju kamenog bloka na već istraženom lokalitetu Mironja. 

PGM Ragusa je vlasnik poduzeća Glavice d.o.o. Opuzen koji u svom sastavu imaju kamenolom tehničkog kamena u kojem su locirani betonara i asfaltila baza. Također smo vlasnici dijela poduzeća Radava Fojnica u Bosni i Hercegovini koja ima kamenolom eruptivca koji se koristi za proizvodnju asfalta.

 

Radava - Fojnica

Kamenolom tehničko-građevinskog kamena – ERUPTIVCA. Eruptivac se upotrebljava za proizvodnju asfalta i asfaltnog betona. Po svojim fizičko mehaničkim svojstvima kamen zadovoljava stroge zahtjeve za izgradnju autocesta i cesta I reda.
Pgm Ragusa d.d. ima udjel u društvu Radava d.d. , Fojnica BIH koja je vlasnik ovog kamenoloma.